دوره ها

خلاقیت نمایشی عروسکی

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

گلستان خوانی

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

آموزش مشاعره

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فلسفه برای کودک

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نقاشی و هنرهای تجسمی

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نویسندگی برای کودکان

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فن بیان و سخنوری

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مجری گری

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مجسمه سازی

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

تئاتر کودک و نوجوان

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

adabschool

مدرسه ادب

۷۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید