دوره ها

خلاقیت نمایشی عروسکی

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

گلستان خوانی

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

آموزش مشاعره

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فلسفه برای کودک

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نقاشی و هنرهای تجسمی

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نویسندگی برای کودکان

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فن بیان و سخنوری

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مجری گری

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مجسمه سازی

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

تئاتر کودک و نوجوان

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

adabschool

مدرسه ادب

۴۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید