دوره ها

خلاقیت نمایشی عروسکی

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

گلستان خوانی

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

آموزش مشاعره

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فلسفه برای کودک

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نقاشی و هنرهای تجسمی

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نویسندگی برای کودکان

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فن بیان و سخنوری

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مجری گری

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مجسمه سازی

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

تئاتر کودک و نوجوان

۳۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

adabschool

مدرسه ادب

۶۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید