استعدادیابی

قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.

آبراهام لینکلن

همه ی ما در مناطق محروم، مناطق دورافتاده، یا در اطراف خودمان استعداد هایی را می شناسیم که نیاز به انتخاب مسیر درستی دارند. برخی از این موارد با توجه به شرایط اقتصادی و آموزشی و … امکان رشد و پرورش استعداد آنها وجود ندارد، موسسه هامین هنر با توجه به ظرفیت ها و توانایی هایش درصدد است این استعداد ها را شناسایی کرده و زمینه ی فعالیت و رشد آنها را فراهم سازد

موسسه هامین هنر به شما و دیگران کمک می کند که استعداد های خود را شناخته، رشد و پرورش یافته و در مسیر درستی قرار گیرد. در این راستا اگر فکر می کنید که در زمینه های هنری استعداد خاصی دارید

در لینک زیر اطلاعات خود را ثبت کنید تا همکاران ما در موسسه با شما تماس گرفته پس از ارزیابی
اگر شرایط لازمه را دارا باشید تحت پوشش خدمات موسسه قرار خواهید گرفت.

اگر فکر می کنید کسی را می شناسید و استعداد خاصی در زمینه های هنری دارد، میتوانید او را به موسسه معرفی کنید و برای معرفی از لینک زیر استفاده کنید.

اگر فکر می کنید شما میتوانید در زمینه ی پرورش استعدادهای محروم از آموزش به ما کمک کنید در فرم زیر نام نویسی کرده و در این مسیر همراه موسسه باشید.

ما با هم تلاشمان را می کنیم که هیچ استعدادی نفهته نماند.