تاخت کتاب

باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم که هیچ نمی­دانیم.

ونتسکیو

موسسه هامین هنر در راستای گسترش فرهنگ کتاب خوانی
طرح تاخت کتاب را راه اندازی کرده است.

طرح تاخت کتاب چیست؟

در این طرح شما کتاب های خوانده شده ای دارید و میخواهید این کتاب ها به دست دیگران برسد. شما کتاب را به صورت حضوری یا غیر حضوری به دست موسسه می رسانید. کتاب ارزیابی و کارشناسی شده و با توجه به موضوع، قیمت کتاب، قیمت روز، نیاز جامعه، شرایط فیزیکی کتاب قیمت گذاری می شود و نزد موسسه به امانت گذاشته می شود و یک کد  به صاحب کتاب داده می شود.

لیست این کتاب های دریافتی منتشر می شود، مردم می توانند به صورت حضوری به موسسه و غیر حضوری در سایت و اینستاگرام لیست کتاب ها و قیمت ها را دریافت کنند. هرکسی که به کتاب ها نیاز داشته باشد می تواند با هزینه ی کمتری کتاب را دریافت کند، هزینه ای کمتر از هزینه ی کتاب نو. یعنی شما هم میتوانید کتاب های دست دوم خود را به هزینه ی مناسبی به فروش برسانید، هم می توانید کتاب های مورد نیاز خود را با هزینه ی کمتری بخرید.

در قسمت دیگری از این طرح شما می توانید به جای گرفتن پول نقد کتاب در یافت کنید، یعنی کتاب خود را تاخت بزنید، بعد از ارزشگذاری کتاب خود می توانید به همان مقدار از کتاب هایی که موسسه در اختیار شما قرار داده است کتاب بردارید و پول نقد دریافت نکنید
همچنین شما می توانید هنگام تحویل کتاب عنوان کنید به جای پول نقد نیاز به کتاب دارید و کتاب شما در طرح تاخت قرار می گیرد.

شما به کتاب خاصی نیاز دارید و دسترسی ندارید؟

لیست کتاب های مورد نیاز خود را اعلام می کنید، موسسه لیست را منتشر می کند.
همراهان موسسه اگر کتاب را داشته باشند به موسسه اعلام می کنند و موسسه کتاب را بعد از ارزیابی و قیمت گذاری به دست شما می رساند.

در این طرح شما هم میتوانید:

  • کتاب خود را بفروشید.
  • کتاب خود را با کتاب دیگری تعویض کنید.
  • لیست کتاب های مورد نیاز خود را اعلام کنید و با هزینه ی کمتری دریافت کنید.
  • تمام این مراحل را می توانید به صورت حضوری و غیر حضوری انجام دهید.