درباره ما

درباره موسسه ما

هامین به معنای تابستان است و گرما، گرما بخش است ، و هومان نیز نیک اندیش است و نو اندیش و هنرِ میان آنها این گرما بخشی و تابستان که زادگاه و خواستگاه ماست را به نو اندیشی و نیک اندیشی متصل می کند.
هامین هنر جائیه که سقفش به اندازه آرزوهای ما بلنده گوشه گوشه این خونه با لبخند های ما قد کشیده و به آسمون رسیده. هامین هنر جائیه که میشه تو آسمونش پرواز کرد با بال خیال و احساس ، عقل و عشق.
این خونه رو ساختیم تا همیشه دست پر به سوی آینده حرکت کنیم.
هامین هنر خونه ای که سقفش به اندازه آرزوهای ما بلنده گوشه گوشه این خونه با لبخند های ما قد کشیده و به آسمون رسیده. جایی که میشه تو آسمونش پرواز کرد با بال خیال و احساس ، عقل و عشق.
هامین هنر هومان جایی است برای همراهی شما که ما را استوار می دارد.

با هامین هنر بهتر زندگی کنید

اکنون زمان است که مهارت ها و قابلیت های فرزندانمان را جهت رسیدن به آینده ای بهتر پرورش دهیم.

اعضای تیم ما

image

مرضیه

مدیر عامل موسسه

image

افسانه

مدرس کارگاه های روان شناسی

image

سجاد

مشاور و عضو هیئت مدیره

image

میلاد

طراح سایت و مدیر داخلی