موسیقی

ثبت سفارش هنرمندان

ترانه : موسسه ی هامین هنر در زمینه ی تولید آثار موسیقی آماده ی همکاری با هنرمندان عزیز در بخش ترانه است، ترانه های بومی و غیر بومی، پس از مذاکره و گفتگو به هنرمند ارائه می شود.
همچنین موسسه هامین هنر می تواند مشاوره ی لازمه را در زمینه ی انتخاب اشعار کلاسیک ادبی نیز به هنرمندان ارائه دهد.

هنرمندان بخش موسیقی می توانند با ثبت سفارش خود و یا با تماس با مشاور موسسه از این خدمات موسسه بهره مند شوند.
پرسونال برندینگ: اگر میخواهید کار خود را در زمینه ی موسیقی شروع کرده و یا گسترش دهید  موسسه ی هامین هنر همراه شماست و این مسئولیت را بر عهده می گیرد و برندینگ شخصی شما را بر عهده می گیرد.

ثبت سفارش های سازمانی

همکاری با سازمان ها برای اجراهای سازمانی: اگر شما گروه موسیقی و هنری دارید که آمادگی لازم برای اجراهای سازمانی داراست می توانید با ثبت گروه خود در موسسه هامین هنر توسط موسسه به سازمان ها معرفی شوید.