نگارش و داستان نویسی

اگر کتابی هست که می خواهی بخوانی ولی هنوز نوشته نشده، آن را بنویس.

تونی موریسون

چرا داستان مهم است؟

داستان ها برای ما اهمیتی حیاتی دارند، چون یکی از راه های شناخت جهان هستند: شیوه ای برای توضیح دنیا برای خودمان و توضیح خودمان برای دنیا.

بشر از  دیرباز تا کنون مشغول داستان پردازی بوده است. قصه های اولیه نوعی توضیح پدیده های غیر قابل توضیح بوده اند که بعدها بدل به اسطوره های اولیه ی ما شده اند. قصه های سنتی، بدی ها و خوبی های فرهنگ ما را سینه به سینه منتقل کرده اند. این قصه ها نوعی ستایش از پشتکارها، مهربانی ها، فداکاری ها و دیگر فضیلت ها هستند و در دل فرهنگ همه ی جوامع نیز وجود دارند.
بچه های کوچک اغلب هنگام بازی، قصه می گویند. آن ها قصه ی بازی های خود را تعریف می کنند، جنبه های مختلف زندگی خودشان را در هم می بافند و آن ها را با چیزهایی می آمیزند که در دیگر قصه ها خوانده یا شنیده اند.
بیشتر افکار و صحبت های افراد، اساسش بر داستان است، داستان شیوه ای اساسی برای ارتباط و درک جهان است.
در واقع یکی از بزرگترین توانایی های انسان ها نعمت حرف زدن می باشد. می توانیم حرف بزنیم و مخاطبان را وادار کنیم به ما گوش کنند. بدون قوه ی ناطقه، ما هیچ هستیم. این توانایی بزرگی است که اغلب به آن بها نمی دهیم.

نحوه ی آموزش دوره های داستان نویسی:

آموزش در این دوره ها به صورت کاملآ تخصصی و کارگاهی خواهد بود. در این دوره ها و کارگاه ها قرار است مهارت های بسیاری را فرا گیریم، از جمله یادگیری زبان مناسب، استفاده ی درست از لحن، حرکات چشم، زبان بدن، مکث های نمایشی و غیره.
البته تاکید می کنیم که قرار نیست در این دوره ها، فراگیران فقط تبدیل به یک نویسنده شوند، بلکه آن ها در پایان دوره فرا خواهند گرفت چطور خوب ببینند، خوب بشوند،خوب بخوانند تا بتوانند در هر شرایطی ذهنیات خود را خوب بر روی کاغذ روان سازند. که یادگیری همه ی این مهارتها را می توان در مسیر خلق داستان به عنوان بخش مهمی از زندگی کودکان و  نوجوانان به کار انداخت.
کارگاه در ابتدا بر اساس مفاهیم کاملا ساده ای شکل گرفته است: تقلید، نوآوری و خلاقیت یا در واقع سه چشم ما. سه تا از کارگاه های ما درباره ی همین سه مفهوم است: « تقلید، نوآوری و خلاقیت. »
و سخن آخر:
مشغول کردن کودکان و نوجوانان به خلق داستان، می تواند بدل به ابزاری قدرتمند شود، ابزاری که به آن ها کمک خواهد کرد که نه تنها یک نویسنده ی خوب شوند بلکه قدرت انتقال تمام فراورده های ذهنی خود را داشته باشند.

داستان نویسی نوعی جادوگری است: جذابیت آن در خلق ماجراهایی خیالی است که به پایانی رضایت بخش ختم شوند. داستان ها بهت ما کمک می کنند تا دیگران را مسحور، مجذوب، سرگرم و شگفت زده کنیم و دنیا و زندگی خودمان راحت جالب تر جلوه دهیم. داستان ها ما را به هم پیوند می دهند. خلق داستان، زندگی ما راه بهتر می کند و برای خلق زندگی ای درخشان حیاتی است.
و  در پایان یادآور می شویم که این دوره ها  فقط برای کودکان و نوجوانانی نیست که علاقه به نویسندگی دارند بلکه برای تمام کسانی است که می خواهند گوشه ای از سرنوشت وطن را در دست بگیرند.

آموزش در این دوره ها به صورت کاملآ تخصصی و کارگاهی خواهد بود. در این دوره ها و کارگاه ها قرار است مهارت های بسیاری را فرا گیریم، از جمله یادگیری زبان مناسب، استفاده ی درست از لحن، حرکات چشم، زبان بدن، مکث های نمایشی و غیره.
البته تاکید می کنیم که قرار نیست در این دوره ها، فراگیران فقط تبدیل به یک نویسنده شوند، بلکه آن ها در پایان دوره فرا خواهند گرفت چطور خوب ببینند، خوب بشوند،خوب بخوانند تا بتوانند در هر شرایطی ذهنیات خود را خوب بر روی کاغذ روان سازند. که یادگیری همه ی این مهارتها را می توان در مسیر خلق داستان به عنوان بخش مهمی از زندگی کودکان و نوجوانان به کار انداخت.

کارگاه آموزش داستان نویسی در دو سطح یک و دو، طی نه ماه و در سه ترم(هر ترم سه ماه می باشد.) برگزار خواهد شد. هر ترم ۱۲جلسه ی یک ساعته می باشد.

۳۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.